HOME 로그인 회원가입 이용안내
인기 : 죽방멸치특품멸치남해특산물
  
남해특산품 남해특산품 > 전체조회
- 총 12개의 상품이 진열되어 있습니다. - 정렬옵션: 높은가격낮은가격제조사제품명
 
 
죽방렴새우
30,000원(선택가격) 
 
 
 
꼴뚜기
20,000원(선택가격) 
 
 
 
보리새우
10,000원 
 
 
 
건홍합
20,000원(선택가격) 
 
 
 
 
건파래
6,000원 
 
 
 
자연산 전복
150,000원(선택가격) 
 
 
 
생멸치젓갈
73,000원(선택가격) 
 
 
 
멸치쌈밥용
30,000원 
 
 
 
 
멸치액젓
45,000원(선택가격) 
 
 
 
은갈치
150,000원(선택가격) 
 
 
 
남해자연산 산모돌미역 (품절)
16,000원 
 
 
 
남해자연산 돌미역
10,000원